اخبار > آیین نامه پذیرش رشته های تخصصی سطح 2 و 3


 

مدیریت امور واحدهای تخصصی:

آیین نامه پذیرش رشته های تخصصی سطح 2 و 3

آیین نامه ضوابط و دستورالعمل اجرایی پذیرش رشته های تخصصی توسط مدیریت امور واحدهای تخصصی معاونت آموزش به شرح ذیل تدوین گردید.

آیین نامه پذیرش رشته های تخصصی سطح 2 و 3
تاریخ: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٣  /  ساعت: ٠٩:٠٣  /  تعداد بازدید: 25835  /  آیین نامه پذیرش رشته های تخصصی سطح 2 و 3مدیریت امور واحدهای تخصصی: پرینت مطلب
 

مقدمه:

با توجه به اهتمام شورای محترم عالی مرکز و مدیریت حوزه های علمیه بر ضرورت نظام مند سازی و اتحاد رویه و نظارت علمی بر پذیرش واحدهای آموزشی تخصصی، آیین نامه ضوابط و دستورالعمل اجرایی پذیرش رشته های تخصصی توسط مدیریت امور واحدهای تخصصی معاونت آموزش به شرح ذیل تدوین گردید.                                                            

تعاریف و اصطلاحات:

الف) مؤسسه آموزش عالي: واحد آموزشي است كه دو يا چند رشته تخصصي مورد نياز را با گرايش‌هاي مربوطه، اجرا مي‌كند.

ب) مركز تخصصي: واحد آموزشي است كه يكي از رشته‌هاي تخصصي مورد نياز را با گرايش های،‌ مربوطه ارائه مي‌كند.

ج) رشته: يكي از شعب علوم و معارف اسلامي و يا دانشهاي مورد نياز حوزه است كه در موضوعي متمايز از ديگر موضوعات علمی بوده  و به يك كارآيي مشخص مي‌انجامد.

د) گرایش: جهت‌گيري تخصصي در يك رشته تحصيلي است.

ه) فارغ التحصيل سطح 1: طلبه اي كه امتحانات (كتبي و شفاهي) پايه اول تا ششم را با موفقيت به پايان رسانده باشد.

و) فارغ التحصيل سطح 2: طلبه اي كه امتحانات (كتبي و شفاهي) پايه اول تا نهم را با موفقيت به پايان رسانده باشد.


برای دانلود آیین نامه پذیرش رشته های تخصصی سطح 2 و 3 اینجا را کلیک کنید

 

najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject