صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاء


 

لیست موضوعات

موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاء

موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاء
تاریخ: سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩١  /  ساعت: ١٢:٤٢  /  تعداد بازدید: 31109  /  موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاءلیست موضوعات پرینت مطلب
 

1ـ آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
2ـ آثار جهل و اشتباه و پیامدهای آن در مسائل کیفری
3ـ آثار حقوقی خرید و فروش غیرقانونی
4ـ آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه
5ـ آثار غضب
6ـ آداب القضاء
7ـ آزادی مشروط زندانیان
8ـ اثبات مالکیت در فقه و قوانین موضوعه
9ـ اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح
10ـ اثر توبه در جرائم حدّی
11ـ اثرات جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری ناظر به حدود
12ـ اجرای علنی احکام جزایی
13ـ احکام اجاره
14ـ احکام فقهی حقوقی بغی
15ـ احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان
16ـ احکام فقهی فرار از مالیات
17ـ احکام فقهی محیط زیست
18ـ احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
19ـ احکام مشترک و عمومی حدود و تعزیرات
20ـ ادله اثبات جرایم
21ـ ادله اثبات دعوای کیفری در فقه امامیه
22ـ اذن و رضایت مجنی علیه در ارتکاب جرم از منظر فقه و حقوق
23ـ اذن ولی امر در قصاص از دیدگاه فقه و حقوق
24ـ ارتکاب مقدمات جرم از نظر فقه و حقوق
25ـ ارث زوجه از زمین
26ـ ارش
27ـ ارش الجنایه در متون فقهی ـ حقوقی
28ـ اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعه ایران
29ـ اسباب نفقه و قلمرو آن در فقه فریقین و حقوق موضوعه
30ـ استیناف و تجدیدنظرخواهی در احکام قضایی
31ـ اشتباه حکمی و موضوعی از دیدگاه فقه و حقوق جزا
32ـ اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
33ـ اصول حاکم بر روابط بین الملل
34ـ اطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدوّن
35ـ اعتبار اذن ولی امر از نگاه فقه و حقوق در اجراء قصاص
36ـ اقدامات تأمینی سالب آزادی در فقه و حقوق
37ـ اکراه در قتل
38ـ الأسیر فی الفقه الإسلامی و القانون الدّولی
39ـ الحجر علی السفیه فی الفقه و القانون
40ـ الحقوق المدنیه فی میثاق القاهره علی ضوء المذاهب الخمسه و القانون
41ـ انتقال جنین از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
42ـ باروری های مصنوعی و احکام فقهی آن
43ـ بازشناسی نهاد حریم از منظر فقهی و حقوقی
44ـ بررسی احصان و معیار تحقق آن در فقه و حقوق
45ـ بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه سازی شده
46ـ بررسی احکام فقهی و حقوقی استخاره
47ـ بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد به منابع فقهی و احکام شرعی در محاکم کیفری در حکومت اسلامی
48ـ بررسی ادله اثبات دعوا در اسلام
49ـ بررسی استرداد مجرمین در فقه و حقوق
50ـ بررسی اصل شخصی بودن جرایم با مسأله عاقله
51ـ بررسی امارات قضایی در اثبات جرایم
52ـ بررسی آثار مترتب بر موت فرضی در فقه و حقوق
53ـ بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون
54ـ بررسی تطبیقی ادله اثبات قتل از دیدگاه فقه و حقوق
55ـ بررسی تطبیقی شرایط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
56ـ بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه شیعه و عامه
57ـ بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق
58ـ بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق
59ـ بررسی جایگاه هیئت منصفه از دیدگاه فقهی و حقوقی
60ـ بررسی جرائم غیرقصدی از منظر فقه و حقوق کیفری ایران
61ـ بررسی جرم توهین به مقدّسات
62ـ بررسی حجر و احکام آن در فقه و قانون
63ـ بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به حقوق مالی و جزایی صغیر یا محجور در فقه و قانون
64ـ بررسی دلایل مادی و نقش قرائن و امارات در اثبات جرم
65ـ بررسی سرقت آب، برق و گاز در فقه و حقوق موضوعه ایران
66ـ بررسی سقط جنین در فقه امامیه
67ـ بررسی سقوط تعهدات در نظام حقوقی اسلام (با تأکید بر نظام عقدی)
68ـ بررسی شرایط اجرای حدّ سرقت
69ـ بررسی شرایط موجب اثبات حد سرقت در فقه و قوانین جزایی ایران
70ـ بررسی فقهی احکام بیمار در حقوق کیفری ایران
71ـ بررسی فقهی ارتداد
72ـ بررسی فقهی تروریسم
73ـ بررسی فقهی حقوقی اختلاف در املاک
74ـ بررسی فقهی حقوقی اختیارات ولی فقیه در اجرای مجازاتها
75ـ بررسی فقهی حقوقی ادعای اعسار و احکام آن
76ـ بررسی فقهی حقوقی اذن ولی
77ـ بررسی فقهی حقوقی ارزش اقرار ناشی از اجبار، تهدید، تلقین و اغفال
78ـ بررسی فقهی حقوقی اضطرار رافع مسئولیت
79ـ بررسی فقهی حقوقی اعتبار امر مختومه آراء قضات محاکم بیگانه
80ـ بررسی فقهی حقوقی اعتبار حکم قاضی
81ـ بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و رابطه آن با جرم محارب
82ـ بررسی فقهی حقوقی انحلال غیر ارادی نکاح
83ـ بررسی فقهی حقوقی اهدای جنین
84ـ بررسی فقهی حقوقی اهلیّت تملک جنین و قلمرو آن
85ـ بررسی فقهی حقوقی ایقاع معلّق
86ـ بررسی فقهی حقوقی تأثیر اذن در سقوط ضمان
87ـ بررسی فقهی حقوقی تأثیر مستی در مسئولیت کیفری
88ـ بررسی فقهی حقوقی تداخل مجازات از منظر فقه امامیه و اهل سنت
89ـ بررسی فقهی حقوقی تصرفات و افعال صبی ممیز
90ـ بررسی فقهی حقوقی تعزیرات حکومتی
91ـ بررسی فقهی حقوقی تقاص
92ـ بررسی فقهی حقوقی تکالیف و حقوق متقابل زن و شوهر در ازدواج موقت
93ـ بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم
94ـ بررسی فقهی حقوقی تملک اراضی توسط دولت
95ـ بررسی فقهی حقوقی توقیف و مصادره اموال در نظام قضایی ایران
96ـ بررسی فقهی حقوقی جبران کاهش ارزش پول در دیون
97ـ بررسی فقهی حقوقی جرایم علیه حریم خصوصی
98ـ بررسی فقهی حقوقی جرایم مربوط به مواد مخدر
99ـ بررسی فقهی حقوقی جرایم مطبوعاتی
100ـ بررسی فقهی حقوقی حبس ناشی از اجرای محکومیت های مالی
101ـ بررسی فقهی حقوقی حرمت ابدی نکاح ناشی از زنا و لواط
102ـ بررسی فقهی حقوقی حسن معاشرت در روابط زن و شوهر از نظر شرع و قوانین جمهوری اسلامی و تبیین محدوده آن
103ـ بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش اعضاء قابل پیوند
104ـ بررسی فقهی حقوقی خسارات مازاد بر دیه
105ـ بررسی فقهی حقوقی خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
106ـ بررسی فقهی حقوقی رشوه در غیر مقام قضا (با تأکید بر مسأله پورسانت و زیر میزی پزشکان)
107ـ بررسی فقهی حقوقی سکوت قانونگذار در موضوعات کیفری
108ـ بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری
109ـ بررسی فقهی حقوقی شرط تعیین خسارت در قرارداد و آثار آن
110ـ بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان و خسارت بر عامل در عقد مضاربه
111ـ بررسی فقهی حقوقی شرکت های سهامی
112ـ بررسی فقهی حقوقی ضرر و زیان غیرمادی
113ـ بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح
114ـ بررسی فقهی حقوقی ضمانت در بانکداری اسلامی
115ـ بررسی فقهی حقوقی عناصر اختصاصی سرقت تعزیری
116ـ بررسی فقهی حقوقی قاعده احسان
117ـ بررسی فقهی حقوقی قاعده تسبیت و شرائط آن
118ـ بررسی فقهی حقوقی قاعده تسلیط
119ـ بررسی فقهی حقوقی قاعده عدل و انصاف
120ـ بررسی فقهی حقوقی قاعده عسر و حرج در احکام وضعی
121ـ بررسی فقهی حقوقی قتل زوجه و اجنبی در فراش
122ـ بررسی فقهی حقوقی قتل، اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
123ـ بررسی فقهی حقوقی قرارهای کیفری در ایران
124ـ بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر دیات اعضاء
125ـ بررسی فقهی حقوقی کتب ضلال
126ـ بررسی فقهی حقوقی مبانی حبس مدیون
127ـ بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت
128ـ بررسی فقهی حقوقی مجازات تعزیری و بازدارنده
129ـ بررسی فقهی حقوقی محاسبه مهریه به نرخ روز
130ـ بررسی فقهی حقوقی مسأله تغییر جنسیت
131ـ بررسی فقهی حقوقی مسقطات حضانت
132ـ بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
133ـ بررسی فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
134ـ بررسی فقهی حقوقی مشارکت در نظام بانکداری اسلامی
135ـ بررسی فقهی حقوقی مقررات جزایی تجارت الکترونیکی
136ـ بررسی فقهی حقوقی موجبات فسخ نکاح با نگرش به امراض جدید
137ـ بررسی فقهی حقوقی نامزدی و هدایای آن
138ـ بررسی فقهی حقوقی نقش اذن در عقود اذنی و مسئولیت ناشی از آن
139ـ بررسی فقهی طلاق و طلاق های قضایی
140ـ بررسی فقهی قاعده اتلاف و تطبیق آن در قوانین
141ـ بررسی فقهی و حقوقی نفی ولد و راههای اثبات نفی ولد
142ـ بررسی فوت یا فرار قاتل و تأثیر آن بر حق اولیای دم
143ـ بررسی قاعده ارش
144ـ بررسی قواعد سه گانه تعزیرات
145ـ بررسی کالبدشکافی از دیدگاه فقه و حقوق
146ـ بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه و قوانین
147ـ بررسی مبانی فقهی تفاوت دیه زن و مرد در حقوق جزائی
148ـ بررسی مبنا و قلمرو قاعده ما لایضمن در فقه و حقوق
149ـ بررسی مثلی و قیمی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
150ـ بررسی مجازات های تبعی در نظام کیفری اسلام
151ـ بررسی مسأله نفی بلد و تبعید در فقه تطبیقی
152ـ بررسی معاملات صغیر ممیز در فقه و حقوق
153ـ بررسی موانع قصاص از دیدگاه امامیه و قانون
154ـ بررسی و تبیین جرم توهین به مقدسات
155ـ بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
156ـ بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسلامی
157ـ بیمه خسارات تأخیر تأدیه وجه نقد
158ـ پیوند اعضاء در آینه فقه و حقوق
159ـ تأثیر رضایت بزه دیده و مسئولیت کیفری و تعیین مجازات از دیدگاه فقه و حقوق
160ـ تأثیر فوت و خودکشی مرتکب در جرایم مستوجب قصاص و دیات در نظام کیفری
161ـ تأدیب فرزند توسط والدین به لحاظ فقهی و حقوقی
162ـ تبیین فقهی حقوقی اقاله
163ـ تبیین فقهی حقوقی آثار تعرضات جنسی
164ـ تبیین فقهی حقوقی تأثیر اشتباه در قتل
165ـ تبیین فقهی حقوقی جرم جاسوسی
166ـ تبیین فقهی حقوقی مبانی خسارت زدایی از بزه دیدگان
167ـ تحکیم یا نهاد داوری در اسلام
168ـ تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
169ـ تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
170ـ تحلیل فقهی حقوقی مجازات زندان
171ـ تحلیل محتوا و آثار قاعده احسان با مطالعه تطبیقی در نظام حقوق موضوعه
172ـ تحلیل و بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر ارش و شیوه محاسبه آن
173ـ تزاحم حقوق در فقه اسلامی
174ـ تعدیل قرارداد که یکی از شیوه‌های جبران خسارت است
175ـ تملک اراضی توسط دولت در فقه و حقوق
176ـ تناسب جرم و مجازات از دیدگاه اسلام
177ـ تنظیم خانواده
178ـ جایگاه فقهی آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران
179ـ جایگاه مشاوره در نظام قضائی اسلام
180ـ جرایم اینترنتی از نگاه فقه و حقوق
181ـ جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق
182ـ جرایم ضد عفّت و اخلاق عمومی
183ـ جرم شناسی از دیدگاه فقهی حقوقی
184ـ جرم کودک از نگاه فقه و حقوق اسلامی
185ـ حبس در حقوق مالی و احکام جایگزین
186ـ حجیت علم قاضی
187ـ حجیت نظریه کارشناسی در امور کیفری
188ـ حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص
189ـ حضانت و مسقطات آن در فقه و قانون
190ـ حق حبس در عقد نکاح
191ـ حق و موارد سقوط حق
192ـ حقوق فردی در اعلامیه حقوق بشر و فقه امامیه
193ـ حقوق کودکان و نوجوانان
194ـ حقوق متقابل اقلیت ‌های دینی در حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و قانون
195ـ حقوق متّهم در فقه و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
196ـ حکم قتل فرزند توسط ولی در فقه و حقوق
197ـ حکم محارب و مفسد فی الارض
198ـ حکمیت در دعاوی خانوادگی
199ـ حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در فقه و حقوق
200ـ خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
201ـ خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق
202ـ خسارات زائد بر دیه
203ـ خطای پزشکی در فقه و قوانین
204ـ خیارات و احکام آنها در عقد نکاح
205ـ داوری در حقوق بین الملل اسلامی
206ـ دایره حجیت اقرار و شهادت در فقه
207ـ دیه النفس فی الفقه الاسلامی
208ـ دیه شکستگی استخوان ها
209ـ دیه غیرمسلمان
210ـ رابطه حقوق و اخلاق
211ـ رابطه نسبیت به عنوان رکن مسئولیت
212ـ رحم اجاره ای (بررسی فقهی حقوقی)
213ـ سرقفلی در فقه و قانون
214ـ سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق ایران
215ـ شرایط استماع دعوی در فقه امامیه
216ـ شرایط تصدّی منصب قضاء در فقه و قوانین موجود
217ـ شرط تضامن در عقد ضمان
218ـ شرط عدالت در شاهد و جایگاه آن در محاکم
219ـ شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن
220ـ شروط خلاف کتاب و سنّت در نکاح دائم
221ـ شروط ضمن عقد
222ـ شهادت و شرایط آن
223ـ شیوه دادرسی در تصادفات
224ـ صداق در نکاح دائم و موقّت
225ـ صمریه
226ـ ضرر معنوی در فقه و قوانین جمهوری اسلامی
227ـ ضمان الطبیب
228ـ ضمان عاقله
229ـ ضمان عقد
230ـ ضمان قهری
231ـ ضمان محرومیت از کار در فقه و حقوق
232ـ طلاق معوّض
233ـ عاقله از دیدگاه فقه و قانون
234ـ علل رافع مسئولیت کیفری در فقه و قانون مجازات اسلامی
235ـ عیوب فسخ نکاح از دیدگاه فقه و حقوق
236ـ فلسفه تنصیف دیه زن
237ـ قاضی تحکیم و حدود و اختیارات و وظایف
238ـ قاعده احسان
239ـ قاعده اضطرار در حقوق و جزاء
240ـ قاعده الحاکم ولی الممتنع
241ـ قاعده درء
242ـ قاعده ضمان ید و کاربردهای آن در مسئولیت مدنی
243ـ قاعده غرر در فقه و قانون
244ـ قاعده فراش در فقه و حقوق
245ـ قاعده کل معصیه لم یرد منه فیه حدّ فقیه تعزیر
246ـ قانون کار و مبانی فقهی و حقوقی آن
247ـ قتل اهل کتاب در فقه و قانون
248ـ قتل شبه عمل در حقوق جزائی اختصاصی
249ـ قراردادهای جدید و اعتبار آن در فقه و قانون
250ـ قرارهای سالبه آزادی در فقه و حقوق موضوعه
251ـ قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت
252ـ قضاوت زن در اسلام
253ـ قضاوت زن در فقه تطبیقی
254ـ قلمرو اختیارات قاضی مأذون
255ـ کاربرد سوگند در نظام قضایی اسلام
256ـ کاربردهای قاعده ضمان ید در مسئولیت مدنی
257ـ کودک آزاری و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی
258ـ کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک)
259ـ گستره حقوقی عمومی و حریم خصوصی در اسلام
260ـ مالکیت فکری (معنوی)
261ـ ماهیت پول از حیث قیمی یا مثلی بودن و آثار مترتّب بر آن
262ـ ماهیت سپرده های بانکی
263ـ ماهیت طلاق حاکم
264ـ ماهیت فقهی و حقوقی دیه، تحلیل میزان آن و نوع آن
265ـ مباشرت و تسبیب در قتل
266ـ مبانی استفاده از انرژی هسته ای و بکارگیری سلاح هسته ای در فقه و حقوق بین الملل
267ـ مبانی حقوقی مالکیت معنونی در فقه و قانون
268ـ مبانی فقهی حقوقی ارث زوجه از دارایی مرد
269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات
270ـ مبانی فقهی حقوقی خسارت معنوی
271ـ مبانی فقهی حقوقی رشوه با تطبیق موارد عینی خارجی
272ـ مبانی فقهی کیفر تشهیر
273ـ مبانی فقهی نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزایی اسلام
274ـ مبانی فقهی و حقوقی جرایم اینترنتی
275ـ مبانی قانون گرایی در اسلام و الزام شرعی در قوانین موضوعه
276ـ مبانی و قلمرو کیفر تبعید در عصر حاضر
277ـ مجازات های جایگزین حبس
278ـ مرجعیت و قضاوت زن از دیدگاه فقه امامیه
279ـ مستثنیات دَین در فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه
280ـ مسقطات خیار عیب در فقه و حقوق اسلامی
281ـ مسئولیت بیت المال از جهت کیفری و مدنی
282ـ مسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد خطا و تخلف در صدور حکم
283ـ مسئولیت کیفری و مدنی محجورین
284ـ مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا از دیدگاه فقه و حقوق
285ـ مسئولیت مدنی عوامل انتقال بیماری های خطرناک در فقه و حقوق
286ـ مسئولیت مدنی قیّم در فقه و حقوق
287ـ مسئولیت مدنی و کیفری اطفال در فقه و قانون
288ـ مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء
289ـ مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه
290ـ مصونیّت کارگزاران حکومتی در فقه و حقوق اساسی
291ـ مقایسه بیع فضولی با انتقال مال غیر
292ـ مقایسه تطبیقی سازمان و تشکیلات قوه قضائیه با فقه امامیه
293ـ مقایسه ورشکستگی یا افلاس در فقه و حقوق
294ـ موارد پرداخت دیه از بیت المال از نگاه فقه و قوانین موضوعه
295ـ موارد پرداخت دیه عاقله در فقه و حقوق
296ـ موارد پرداخت دیه قتل از بیت المال
297ـ نظارت و بازرسی در فقه اسلامی
298ـ نظریه ضمان در فقه امامیه
299ـ نقش اولیاء دم در قصاص از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
300ـ نقش اولیاء دم در قصاص با تطبیق به رسائل جدید قضایی
301ـ نقش تورّم در مالیت پول های رایج و تأثیر آن در دین
302ـ نقش خویشاوندی در حقوق کیفری اسلام
303ـ نقش عرف در قانون گزاری اسلامی
304ـ نکاح موقّت مسیار
305ـ نگاهی نو به میزان و نوع دیه
306ـ نگرشی نو بر ادله اثبات جرائم جنسی در حقوق کیفری اسلام
307ـ وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع
308ـ وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از طریق جنین اهداء شده
309ـ هبه در فقه و قانون
310ـ هتک حرمه المسلم فی الفقه و القانون

 

najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject