صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > اعلام زمانبندی و برنامه امتحانی آموزش غیرحضوری


 

برنامه و محدوده امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بهمن 1397) آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه

اعلام زمانبندی و برنامه امتحانی آموزش غیرحضوری

برنامه و محدوده امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بهمن 1397) آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه

برنامه و محدوده امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بهمن  1397)  آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه
تاریخ: يکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧  /  ساعت: ١٣:٣٧  /  تعداد بازدید: 41647  /  برنامه و محدوده امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بهمن  1397)  آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه برنامه و محدوده امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بهمن  1397)  آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه پرینت مطلب
 

برنامه و محدوده امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بهمن  1397)

آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه 

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع امتحانات صبح

ساعت شروع امتحانات عصر

پایه

ساعت 8:00

پایه

ساعت 10:00

پایه

ساعت 13:30

پایه

ساعت 15:30

شنبه

27/11/1397

7

فقه 1 ب 1

8

فقه 3 ب 1

7

فلسفه ب  1

8

اصول 1 ب 1

9

فقه 4 ب 1

10

فقه 6 ب 1

9

فلسفه ب  1

10

اصول 1 ب 1

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع امتحانات صبح

ساعت شروع امتحانات عصر

پایه

ساعت 8:00

پایه

ساعت 10:00

پایه

ساعت 13:30

پایه

ساعت 15:30

یکشنبه

28/11/1397

8

اصول 2 ب 1

7

اصول ب 1

8

رجال

7

تفسیر

10

اصول 2 ب 1

9

فقه 5 ب 1

10

تفسیر

9

تفسیر

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع امتحانات صبح

ساعت شروع امتحانات عصر

پایه

ساعت 8:00

پایه

ساعت 10:00

پایه

ساعت 13:30

پایه

ساعت 15:30

دو شنبه

29/11/1397

7

فقه 2 ب 1

8

اصول 1 ب 2

7

فلسفه ب 2

8

تفسیر

9

اصول ب 1

10

اصول 1 ب 2

9

فلسفه ب 2

10

فلسفه ب 1

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع امتحانات صبح

ساعت شروع امتحانات عصر

پایه

ساعت 8:00

پایه

ساعت 10:00

پایه

ساعت 13:30

پایه

ساعت 15:30

سه شنبه

30/11/1397

8

فقه 3 ب 2

7

فقه 1 ب 2

8

عقاید

7

عقاید

10

فقه 6 ب 2

9

فقه 4 ب 2

10

درایه

9

رجال

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع امتحانات صبح

ساعت شروع امتحانات عصر

پایه

ساعت 8:00

پایه

ساعت 10:00

پایه

ساعت 13:30

پایه

ساعت 15:30

چهارشنبه

01/12/1397

7

اصول ب 2

8

اصول 2 ب 2

7

فقه 2 ب 2

 

 

9

اصول ب 2

10

اصول 2 ب 2

9

فقه 5 ب 2

10

فلسفه ب 2

نکات قابل توجه :

1. زمان امتحانات فقه، اصول و  فلسفه90 دقیقه و غیر آن 60 دقیقه می باشد.
2. طلاب محترم لازم است حداقل 20 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند.
3. جهت شرکت در جلسه امتحانی ارائه کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.
4. شرکت در امتحان بدون انتخاب درس در سامانه و یا شرکت در محل آزمونی غیر از محل آزمون مشخص شده در  سامانه، بر خلاف ضابطه بوده و موجب بطلان امتحان می باشد.
5. در استان هایی که امتحان به صورت متمرکز و یا خارج از محل تحصیل طلبه برگزار می شود، تعیین محل آزمون و اطلاع رسانی آن به طلاب، به عهده مدیریت محترم استان ها می باشد.
6. به همراه داشتن هرگونه کیف، کتاب، جزوه و تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

 

جدول عناوین، محدوده­ ها ، ساعات و مبالغ درسی

پایه ­های هفتم تا دهم

پایه هفتم

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول بخش(1)

80

از اول رسائل تا اول اجماع منقول

رسائل

مرتضی انصاری

2

فقه 1 بخش(1)

80

از اول مکاسب محرمه تا اول المسألة التاسعة

مکاسب

مرتضی انصاری

3

فقه 2 بخش(1)

80

از اول النوع الخامس تا اول الأمر الثاني (انّ المتیقّن  من مورد المعاطاة)

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه بخش(1)

50

از اول کتاب تا اول مرحله هشتم

بدایة الحکمة

محمد­حسین طباطبایی

5

تفسیر

30

سوره مبارکه توبه

جوامع الجامع جلد2

حسن طبرسی

6

اصول بخش(2)

80

از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد

رسائل

مرتضی انصاری

7

فقه 1 بخش(2)

80

از اول المسالة التاسعة تا اول النوع الخامس

(ممّا یحرم التکسّب به)

مکاسب

مرتضی انصاری

8

فقه 2 بخش(2)

80

از الأمر الثانی تا اول الکلام فی شروط المتعاقدین

مکاسب

مرتضی انصاری

9

فلسفه بخش(2)

50

از اول مرحله هشتم تا پایان کتاب

بدایة الحکمة

محمد­حسین طباطبایی

10

عقاید

30

از اول کتاب تا اول نبوت

محاضرات في الإلهیات

جعفر سبحانی

 

پایه هشتم

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول1 بخش(1)

80

از ابتدای المقصد الثالث في الشک تا ابتدای المقام الثاني في الشبهة الغیرالمحصورة

رسائل

مرتضی انصاری

2

اصول2 بخش(1)

110

از ابتدای بحث استصحاب  تا ابتدای تعارض الاستصحاب

رسائل

مرتضی انصاری

3

فقه 3بخش(1)

80

از ابتدای الکلام في شروط المتعاقدین تا ابتدای امّا القول في المجیز

مکاسب

مرتضی انصاری

4

رجال

20

از اول تا اول مشایخ الثقات

کلیات علم رجال

جعفر سبحانی

5

تفسیر

30

سوره‌های رعد و یوسف

جوامع الجوامع جلد 2

حسن طبرسی

6

اصول1 بخش(2)

80

از ابتدای المقام الثاني في الشبهة الغیر المحصورة تا ابتدای بحث استصحاب

رسائل

مرتضی انصاری

7

اصول2 بخش(2)

110

از ابتدای تعارض الاستصحاب تا پایان کتاب

رسائل

مرتضی انصاری

8

فقه 3بخش(2)

80

از ابتدای امّا القول في المجیز تا القول في شرایط العوضین

مکاسب

مرتضی انصاری

9

عقاید

40

از اول نبوت تا پایان کتاب

محاضرات في الإلهیات

جعفر سبحانی

 

پایه نهم

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول بخش(1)

80

از اول کتاب تا اول في ما یتعلّق بصیغة الامر

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

2

فقه4 بخش(1)

80

از اول القول في شرائط العوضین تا مسألة اشتراط العلم بقدر المثمن

مکاسب

مرتضی انصاری

3

فقه 5 بخش(1)

80

از اول خیارات تا اول مسقطات خیار الغبن

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه بخش(1)

50

از ابتدا تا پایان المرحلة الخامسة (في الماهیّة و احکامها)

نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

5

تفسیر

30

سوره مبارکه إسراء

جلد 13 المیزان

محمدحسین طباطبایی

6

اصول بخش(2)

80

از اول في ما یتعلّق بصیغة الأمر تا اول بحث النواهی

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

7

فقه4 بخش(2)

80

از اول مسأله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خیارات

مکاسب

مرتضی انصاری

8

فقه 5 بخش(2)

80

از اول مسقطات خیار الغبن تا اول القول في ماهیة العیب

مکاسب

مرتضی انصاری

9

فلسفه بخش(2)

50

از ابتدای المرحله السادسة تا پایان المرحله السابعة (في الواحد و الکثیر)

نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

10

رجال

20

از اول مشایخ الثقات تا پایان کتاب

کلیات علم رجال

جعفر سبحانی


 

پایه دهم

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول1 بخش(1)

80

از المقصد الثاني في النواهي تا اول المقصد الخامس (المطلق و المقید)

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

2

اصول2 بخش(1)

80

از المقصد السابع اصول العملیة تا اول تنبیهات الاستصحاب

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

3

فقه 6 بخش(1)

80

از القول في ماهیه العیب تا اول الکلام في أحکام الخیار

مکاسب

مرتضی انصاری

4

درایه

40

اصول الحدیث و احکامه

درایه

جعفر سبحانی

5

فلسفه بخش(1)

55

از ابتدای المرحلة الثامنة (في العلّة و المعلول) تا ابتدای المرحلة الحادی عشر (في العقل و العاقل و المعقول)

نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

6

اصول 1 بخش(2)

80

از المقصد الخامس (المطلق و المقید) تا اول المقصد السابع أصول العملیة

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

7

اصول2 بخش(2)

80

تنبیهات الاستصحاب تا پایان کتاب

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

8

فقه 6 بخش(2)

80

از الکلام في احکام الخیار تا پایان کتاب

مکاسب

مرتضی انصاری

9

فلسفه  بخش(2)

55

از ابتدای المرحلة الحادی عشر تا پایان کتاب

 نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

10

تفسیر

40

سوره مباره کهف

جلد 13 المیزان

محمدحسین طباطبایی


برای مشاهده شرایط ثبت نام در آموزش غیر حضوری اینجا را کلیک کنید

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

محتويات مرتبط

 

najah

soal sound
moshaver