صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > اساتید راهنما و مشاور رشته اصول فقه


 

اساتید راهنما و مشاور رشته اصول فقه

(برای جستجوی یک استاد، از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده کنید)

اساتید راهنما و مشاور رشته اصول فقه
تاریخ: يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨  /  ساعت: ٠٨:٠٠  /  تعداد بازدید: 30258  /  اساتید راهنما و مشاور رشته اصول فقه پرینت مطلب
 

 تذکّر:

1) هر استاد، با توجه به گزینه های مقابل آن (به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4) قابل انتخاب می باشد (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنما سطح 3 درج شده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای مشاوره سطح 3 یا راهنمایی و مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید).
2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.
3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.
4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).


نام خانوادگي نام عنوان
آقامیرمحمدعلی (غروی) سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ابراهیمی غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احدی نژاد درزی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
احمدآخوندی محسن     مشاور سطح 3  
احمدی شاهرودی عبداله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی فقیه (یزدی) محمدحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
استادی رضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسفندیاری رضا     مشاور سطح 3  
اسلامیان علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی علیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اعرافی مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
باقری (شاهرودی) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
باقری اصل حیدر     مشاور سطح 3  
بروجردی مسیح راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
برهمن محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بستان (نجفی) جعفر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بطحائی سیدهاشم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بلادیان بهبهان پور سیدمحمدعلی     مشاور سطح 3  
بهرامی خوشکار محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بهرمن حیدر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بیگدلی مهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ترابی (اصفهانی) اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ترابی (شهرضائی) اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ترتیفی مهدی     مشاور سطح 3  
تعظیمی فر محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
تنددست طبری (محمدی) علی اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جباران محمدرضا     مشاور سطح 3  
جزائری سیدحمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
جعفری شیاده سیدرسول     مشاور سطح 3  
حاج ابوالقاسمی   راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حائری نیا سیدعلیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی بیان سیدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی خراسانی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی طاها (کاهانی) سیدمحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی موحد محمدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حکیم سیدمنذر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حیدری آل کثیری محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خاتمی سیداحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خادم الذاکرین اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خرازی سیدمحسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خزائلی محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خسروشاهیان سیدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خوانساری احمد     مشاور سطح 3  
دارابکلائی اسمعیل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
داوری مسلم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دری نجف آبادی قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دریاباری سیدعنایت اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ربانی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رحمانی فرد (سبزواری) علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رضائی چراتی ناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رضائی جواهریان تقی     مشاور سطح 3  
رضوانی راد حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رفیعی کرهرودی محمدصدر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
روحی برندق کاووس     مشاور سطح 3  
زالی (فاضل گلپایگانی) محمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زروندی (رحمانی نیشابوری) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زمانی (قمشه‌ای) قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زهیری هاشم آبادی عباس راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ساویز عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سبحانی جعفر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شجاعی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سرافراز محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سلیمانی درچه ابراهیم     مشاور سطح 3  
سند محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سیبویه محمدصادق راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سیدشیرازی سیدمحمدجواد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شاه سنائی گنیرانی تقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شمس قدیرعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شوپائی جویباری حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شهمیری حسین     مشاور سطح 3  
شهیدی پور محمدتقی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شیخ محمدی (محمدی تاکندی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شیخانی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صرامی سیف اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صفری یداله     مشاور سطح 3  
طاهری خرم آبادی سیدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
طوسی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
طه محمدی غیاث الدین     مشاور سطح 3  
عارفی مسکونی علی     مشاور سطح 3  
عارفیان غلامرضا        
عالمی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علی اکبریان حسنعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علی بخشی عبداله     مشاور سطح 3  
علیدوست ابرقوئی ابوالقاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عمومی   راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عندلیبی علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
غنوی امیر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاضل محمدصادق     مشاور سطح 3  
فاضل لنکرانی محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاطمی سیداحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فخار اصفهانی باقر     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فرحی سیدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فروزان فر مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فضائلی محمدحسین     مشاور سطح 3  
فقیهی محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فقیهی سیدمحمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فلاح احمدچالی حسن     مشاور سطح 3  
فلاح مبارکه حسین     مشاور سطح 3  
فیاضی غلامرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فیض (گیلانی) محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قاضی زاده کاظم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قائدی عبدالمجید     مشاور سطح 3  
قائمی زرکناری سیدمحمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قائینی محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قبادی اروانق محمدصادق     مشاور سطح 3  
قدسی احمد     مشاور سطح 3  
قریب دوست قلعه جوقی علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قریشی سیدعلی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قمی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
گلایری خواجه محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
گلی شیردار محمدحسن     مشاور سطح 3  
لاریجانی صادق راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مبشری عارف محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مبلغی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مجد حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مجیدی تبار هادی     مشاور سطح 3  
محسنی پاک احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محفوظی عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محقق داماد سیدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محقق فقیه (خراسانی) محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی جزه ئی سیدصادق راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی عراقی (اراکی) محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محمدی قائینی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمودی سیداسداله     مشاور سطح 3  
محمودی سیدمحمدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مختاری رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مختاری محمدحسین     مشاور سطح 3  
مدبر (اسلامی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مددی الموسوی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مدرسی مصلی سیدمحمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مرتضوی سیدضیاء راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مزینانی محمدصادق     مشاور سطح 3  
مستشاری راد ابوالقاسم     مشاور سطح 3  
مسجدجامعی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مسعودی هروان محمد     مشاور سطح 3  
مظاهری کرونی منصور راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مظفری رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مظفری شاهرودی محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مغیسه غلامرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مقامی عبدالمجید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مقیسه رجبعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
موسوی سیدموسی     مشاور سطح 3  
موسوی جزائری سیدمحمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
موسوی نسب سیدمحمدکاظم     مشاور سطح 3  
مؤمن پور علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرباقری سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3
میرباقری سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میرمحمدی سیدابوالفضل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میرمحمدی عزیزی سیدمصطفی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میری (بروجردی) حبیب اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نادری قمی محمدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نارنج کمال الدین     مشاور سطح 3  
نجفی هادی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نجفی کرسامی زین العابدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نصیری علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نظری (شاهرودی) حسن آقا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نظری منفرد علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3
نکونام علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نمازی عبدالنبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیازی هاشم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیک زاد عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیلچی حصاری (رحمتی) رحمت اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
واعظی محمدسعید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
وحدتی شبیری سیدمحمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هادوی مقدم مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هادی زاده محمدتقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هاشمی سیدقوام الدین     مشاور سطح 3  
 
 
مشاور سطح 3
 

 

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1393/09/17 14:57
0
6
لطفا ساز و کاری طراحی کنید تا با کلیک روی نام استاد مشخص بشود که وقت ایشان از حیث تعداد مقالاتی که پذیرفته و... آزاد هست یا نه. متشکر

با سلام و تشکر. پیشنهاد شما در برنامه های آتی این مدیریت، مدنظر قرار خواهد گرفت؛ انشاءالله


کاربر مهمان
1392/10/08 9:33
1
1
با سلام و خسته نباشيد. لطفا شماره همراه اساتيد را هم ذكر كنيد تا بتونيم با آنها هماهنگ بشيم

با سلام. از این بابت معذوریم! شما می توانید پس از انتخاب اساتید مدنظر خود، با مدارج علمی تماس گرفته و شماره تماس آنها را دریافت کنید.


کاربر مهمان
1392/10/07 2:2
0
5
لطفا زندگی نامه ای از اساتید را در سایت بزنید که در انتخاب بهتر بتوانیم تصمیم بگیریم با تشکر فراوان

با سلام. انشاء الله در آینده این کار انجام خواهد شد.


نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

najah

soal sound
moshaver