صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > اساتید راهنما و مشاور رشته فقه عبادات


 

اساتید راهنما و مشاور رشته فقه عبادات

(برای جستجوی یک استاد، از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده کنید)

اساتید راهنما و مشاور رشته فقه عبادات
تاریخ: يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨  /  ساعت: ٠٨:٠٠  /  تعداد بازدید: 24816  /  اساتید راهنما و مشاور رشته فقه عبادات پرینت مطلب
 

 تذکّر:

1) هر استاد، با توجه به گزینه های مقابل آن (به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4) قابل انتخاب می باشد (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنما سطح 3 درج شده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای مشاوره سطح 3 یا راهنمایی و مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید).
2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.
3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.
4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).
 
  
نام خانوادگي نام عنوان
آقامیرمحمدعلی (غروی) سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ابراهیمی غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی (اصفهانی) سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی شاهرودی عبداله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی فقیه (یزدی) محمدحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
استادی رضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسلامیان علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اشراقی لطف اله     مشاور سطح 3  
اعرافی علیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اعرافی مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ایزدهی سیدسجاد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
باقری (شاهرودی) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بروجردی مسیح راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
برهمن محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بستان (نجفی) جعفر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بطحائی سیدهاشم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بلادیان بهبهان پور سیدمحمدعلی     مشاور سطح 3  
بهجت پور عبدالکریم     مشاور سطح 3  
بهرامی خوشکار محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بهرمن حیدر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بیگدلی مهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ترابی (اصفهانی) اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ترابی (شهرضائی) اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
تعظیمی فر محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
تنددست طبری (محمدی) علی اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جاودان علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
جزائری سیدحمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حاج ابوالقاسمی   راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حائری نیا سیدعلیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی الموسوی (زنجانی) سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی بیان سیدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی خراسانی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی طاها (کاهانی) سیدمحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی موحد محمدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حکیم سیدمنذر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حیدری آل کثیری محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حیدریان بائی رضا     مشاور سطح 3  
خاتمی سیداحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خادم الذاکرین اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خرازی سیدمحسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خزائلی محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خسروشاهیان سیدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خوانساری احمد     مشاور سطح 3  
داداش زاده مصطفی     مشاور سطح 3  
دارابکلائی (صادق الوعد) اسماعیل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
داوری مسلم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
درگاهی مهدی     مشاور سطح 3  
دری نجف آبادی قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دریاباری سیدعنایت اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ربانی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رحمانی فرد (سبزواری) علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رضائی چراتی ناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رضائی جواهریان تقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رضوانی راد حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رفیعی کرهرودی محمدصدر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
روحی برندق کاوس     مشاور سطح 3  
زالی (فاضل گلپایگانی) محمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
زروندی (رحمانی نیشابوری) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زمانی (قمشه‌ای) قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زهیری هاشم آبادی عباس راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ساویز عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سبحانی جعفر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سرافراز محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سعدی احمد     مشاور سطح 3  
سند محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سواری سعید     مشاور سطح 3  
سیبویه محمدصادق راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سیدشیرازی سیدمحمدجواد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شب زنده ‌دار محمدمهدی     مشاور سطح 3  
شجاعی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شریعتمدار (جزائری) سیدنورالدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شمس قدیرعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شوپائی جویباری حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شهیدی پور محمدتقی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شیخ محمدی (محمدی تاکندی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شیخانی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شیروانی هرندی علی     مشاور سطح 3  
صرامی سیف اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صرامی یداله     مشاور سطح 3  
طاهری خرم آبادی سیدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
طوسی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عابدیان سیدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عارفیان غلامرضا     مشاور سطح 3  
عالمی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عباسی هادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عباسی آرانی عبداله     مشاور سطح 3  
عربشاهی مقدم عبدالمهدی       مشاور سطح 4
علی اکبریان حسنعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علی بخشی عبداله     مشاور سطح 3  
علیدوست ابرقوئی ابوالقاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عندلیبی علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
غفوری خالد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
غنوی امیر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاضل محمدصادق     مشاور سطح 3  
فاضل محمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاضل لنکرانی محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فرحی سیدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فروزان فر مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فقیهی محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فقیهی سیدمحمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فلاح احمدچالی حسن     مشاور سطح 3  
فیاضی غلامرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فیض (گیلانی) محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قائدی عبدالمجید     مشاور سطح 3  
قائمی زرکناری سیدمحمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قائینی محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قاسمی حمیدرضا     مشاور سطح 3  
قاضی زاده کاظم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قبادی اروانق محمدصادق     مشاور سطح 3  
قریب دوست قلعه جوقی علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قریشی سیدعلی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قمی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قیاسی سررکی سیامک     مشاور سطح 3  
کریمی نیا محمدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کلانتری ابراهیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
گلایری خواجه محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
گلی شیردار محمدحسن     مشاور سطح 3  
لاریجانی صادق راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
لطفی عبدالرضا     مشاور سطح 3  
مبلغی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مجد حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مجیدی تبار هادی     مشاور سطح 3  
محسنی علی     مشاور سطح 3  
محسنی پاک احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محفوظی عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محقق داماد سیدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محقق فقیه (خراسانی) محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی عراقی (اراکی) محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محمدی قائینی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی هنزائی سیدناصر     مشاور سطح 3  
محمودتبار درزی احمد     مشاور سطح 3  
مختاری رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مختاری علی     مشاور سطح 3  
مدبر (اسلامی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مددی الموسوی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مدرسی مصلی سیدمحمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مرتضوی سیدضیاء راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مسجدجامعی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مظاهری کرونی منصور راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مظفری شاهرودی محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
معلمی حسن     مشاور سطح 3  
مغیسه غلامرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مقامی عبدالمجید     مشاور سطح 3  
موسوی سیدموسی     مشاور سطح 3  
موسوی جزائری سیدمحمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
موسوی نسب سیدمحمدکاظم     مشاور سطح 3  
موسی زاده ابراهیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مهاجرنیا محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مؤمن پور علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرباقری سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرباقری سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میردامادی سیدمجتبی     مشاور سطح 3  
میرمحمدی سیدابوالفضل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میرمحمدی عزیزی سیدمصطفی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میری (بروجردی) حبیب اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نارنج کمال الدین     مشاور سطح 3  
نجفی هادی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نجفی کرسامی زین العابدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نجفی یزدی سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نظری (شاهرودی) حسن آقا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نظری منفرد علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نکونام علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نمازی روح اله     مشاور سطح 3  
نمازی عبدالنبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیازی هاشم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نیکخو امیری ناصر     مشاور سطح 3  
نیکزاد عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیلچی حصاری (رحمتی) رحمت اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
واعظی محمدسعید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
وحدتی شبیری سیدمحمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هادوی مقدم مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هادی زاده محمدتقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هاشمی سیدمحمدعلی     مشاور سطح 3  

 

 

 

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1392/10/27 0:28
1
0
با سلام، آیا می توان از یک استاد هم به عنوان استاد راهنما و هم مشاور استفاده کرد با فرض اینکه با استاد مربوطه هماهنگ شده و ایشان قبول کرده اند؟

با سلام. خیر!


کاربر مهمان
1392/09/20 14:13
0
1
سلام. شماره اساتید محترم را در سایت قرار دهید تا بتوانیم تماس بگیریم

با سلام. از این بابت معذوریم! شما می توانید پس از انتخاب اساتید مدنظر خود، با مدارج علمی تماس بگیرید و شماره تلفن آنان را دریافت کنید.


نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

najah

soal sound
moshaver