اخبار > اساتید راهنما و مشاور رشته فقه معاملات


 

اساتید راهنما و مشاور رشته فقه معاملات

(برای جستجوی یک استاد، از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده کنید)

اساتید راهنما و مشاور رشته فقه معاملات
تاریخ: يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨  /  ساعت: ٠٨:٠٠  /  تعداد بازدید: 35289  /  اساتید راهنما و مشاور رشته فقه معاملات پرینت مطلب
 

 تذکّر:

1) هر استاد، با توجه به گزینه های مقابل آن (به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4) قابل انتخاب می باشد (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنمای سطح 3 درج شده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای راهنمایی یا مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید).
2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.
3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.
4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).

نام خانوادگي نام عنوان
آقامیرمحمدعلی (غروی) سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ابراهیمی غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احدی نژاد درزی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
احمدی (اصفهانی) سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی شاهرودی عبداله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی فقیه (یزدی) محمدحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ارسطا محمدجواد     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
استادی رضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسحاق نیا سیدرضا     مشاور سطح 3  
اسفندیاری رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اسلامی رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اسلامیان علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اشراقی لطف اله     مشاور سطح 3  
اعرافی مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی علیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اکبرپناهی مقدم علیرضا     مشاور سطح 3  
امامی مرتضی     مشاور سطح 3  
ایمانی یامچی حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بابکی محمد     مشاور سطح 3  
باقری (شاهرودی) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بچاری جعفر     مشاور سطح 3  
برجی یعقوبعلی     مشاور سطح 3  
بروجردی مسیح راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
برهمن محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بستان حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بستان (نجفی) جعفر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بلادیان بهبهان پور سیدمحمدعلی     مشاور سطح 3  
بهجت پور عبدالکریم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بهرامی خوشکار محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بهرمن حیدر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بیگدلی مهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
پوروهاب اسمعیل     مشاور سطح 3  
تارم میثم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ترابی (اصفهانی) اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
تعظیمی فر محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
تقی پور حسین     مشاور سطح 3  
تنددست طبری (محمدی) علی اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جزائری سیدحمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
جعفرپیشه فرد مصطفی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جعفرزاده کوچکی علیرضا     مشاور سطح 3  
جعفری شیاده سیدرسول     مشاور سطح 3  
حاج ابوالقاسمی   راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حاجی ابوالقاسم دولابی محمد     مشاور سطح 3  
حائری نیا سیدعلیرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حبیبی تبار جواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حبیبیان نقیبی مجید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسامی فاضل     مشاور سطح 3  
حسن زاده حمید     مشاور سطح 3  
حسینی سیدعیسی     مشاور سطح 3  
حسینی (قزوینی) سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی بیان سیدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی خراسانی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی موحد محمدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حقانی حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حقی مهدی     مشاور سطح 3  
حکیم سیدمنذر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حیاتی عبدالعباس     مشاور سطح 3  
حیدریان بائی رضا     مشاور سطح 3  
خاتمی سیداحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خادم الذاکرین اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خادمی کوشا محمدعلی     مشاور سطح 3  
خرازی سیدمحسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خزائلی محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خسروشاهیان سیدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
خوانساری احمد     مشاور سطح 3  
داداش زاده مصطفی     مشاور سطح 3  
داوری مسلم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دری نجف آبادی قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
دریاباری سیدعنایت اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3  
رجبی عباس آبادی حسین     مشاور سطح 3  
رحمان ستایش محمدکاظم     مشاور سطح 3  
رحمانی فرد (سبزواری) علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رحمانی میاندهی امیر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رزاقی عزیزاله     مشاور سطح 3  
رضائی چراتی ناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رضوانی راد حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رفیعی کرهرودی محمدصدر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
روحی برندق کاوس     مشاور سطح 3  
زالی (فاضل گلپایگانی) محمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
زروندی (رحمانی نیشابوری) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زمانی (قمشه‌ای) قربانعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
زهیری هاشم آبادی عباس راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ساریخانی عادل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سالم خوئی مجتبی     مشاور سطح 3  
ساویز عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سبحانی جعفر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شجاعی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سخاوتی لادانی نصراله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سرافراز محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سروش (محلاتی) محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سعدی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سلطان مرادی محمد     مشاور سطح 3  
سلیمانی امیری عسکری راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سند محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سواری سعید     مشاور سطح 3  
سیبویه محمدصادق راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سیدشیرازی سیدمحمدجواد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سیدی بنابی سیدباقر     مشاور سطح 3  
شاه سنائی گنیرانی تقی     مشاور سطح 3  
شریعتمدار (جزائری) سیدنورالدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شعبانی شنستقی رسول راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شمس قدیرعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شوپائی جویباری حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شهمیری حسین     مشاور سطح 3  
شهیدی پور محمدتقی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شیخانی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صرامی سیف اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صفری یداله     مشاور سطح 3  
طاهری خرم آبادی سیدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
طوسی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
طه محمدی غیاث الدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عابدینی عبدالکریم     مشاور سطح 3  
عارفی مسکونی علی     مشاور سطح 3  
عارفیان غلامرضا     مشاور سطح 3  
عالمی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عربشاهی مقدم عبدالمهدی     مشاور سطح 3  
عسگری علیرضا     مشاور سطح 3  
علوی لاجوردی سیدعادل راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علی اکبریان حسنعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علی بخشی عبداله     مشاور سطح 3  
علیدوست ابرقوئی ابوالقاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
علیمرادی امان اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عمومی   راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عندلیبی علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
غنوی امیر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاضل محمدصادق     مشاور سطح 3  
فاضل محمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاضل لنکرانی محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فاضلی علی     مشاور سطح 3  
فاطمی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فرحی سیدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فروزان فر مجتبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فقیهی سیدمحمدعلی     مشاور سطح 3  
فقیهی محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فلاح احمدچالی حسن     مشاور سطح 3  
فلاح نژاد عبدالحمید     مشاور سطح 3  
فیاضی غلامرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فهیمی عزیزاله     مشاور سطح 3  
قائدی عبدالمجید     مشاور سطح 3  
قاضی زاده کاظم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قائمی زرکناری سیدمحمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قائینی محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قاسمی حمیدرضا     مشاور سطح 3  
قدسی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قریب دوست قلعه جوقی علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قریشی سیدعلی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قمی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قوامی سیدصمصام الدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قیاسی سررکی سیامک     مشاور سطح 3  
کریمی نیا محمدمهدی     مشاور سطح 3  
کعبی نسب عباس راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
گلایری خواجه محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
لاریجانی صادق راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
لطفی عبدالرضا     مشاور سطح 3  
مبلغی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مجد حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مجیدی تبار هادی     مشاور سطح 3  
محامد علی     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محسنی علی     مشاور سطح 3  
محسنی پاک احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محفوظی عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محقق داماد سیدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محقق فقیه (خراسانی) محمدجواد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی سیدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی جزه ئی سیدصادق راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی جورکویه علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی عراقی (اراکی) محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
محمدی قائینی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی هنزائی سیدناصر     مشاور سطح 3  
محمودتبار درزی احمد     مشاور سطح 3  
مختاری رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مدبر (اسلامی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مدبری میبدی علی     مشاور سطح 3  
مددی الموسوی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مدرسی مصلی سیدمحمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مرتضوی سیدضیاء راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مسجدجامعی محمود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مسعودی هروان محمد     مشاور سطح 3  
مظاهری کرونی منصور راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مظفری رضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مظفری شاهرودی محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مغیسه غلامرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مقامی عبدالمجید     مشاور سطح 3  
مقیسه رجبعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
موسوی سیدموسی     مشاور سطح 3  
موسوی زاده سیدجواد     مشاور سطح 3  
موسوی نسب سیدمحمدکاظم     مشاور سطح 3  
موسی زاده ابراهیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مؤمن پور علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرباقری سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میرباقری سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرعلی بیداخویدی محمدعلی     مشاور سطح 3  
میرمحمدی عزیزی سیدمصطفی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
میری (بروجردی) حبیب اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نارنج کمال الدین     مشاور سطح 3  
نجفی هادی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نجفی کرسامی زین العابدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نجفی یزدی سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نظری (شاهرودی) حسن آقا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نظری منفرد علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نکونام علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نمازی روح اله     مشاور سطح 3  
نمازی عبدالنبی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نوروزی (طهوری) صادق     مشاور سطح 3  
نیازی هاشم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نیکخو امیری ناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیکزاد عباس راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نیلچی حصاری (رحمتی) رحمت اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
واعظی محمدسعید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
وحدتی شبیری سیدمحمدحسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هادوی مقدم مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هادوی نیا علی اصغر     مشاور سطح 3  
هادی زاده محمدتقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
هاشمی سیدقوام الدین     مشاور سطح 3  
هاشمی سیدمحمدعلی     مشاور سطح 3  
هدایت نیا گنجی فرج اله     مشاور سطح 3  
یوسفی احمدعلی     مشاور سطح 3  

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

najah

soal sound
moshaver