صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > ثبت نام مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سال تحصیلی 98-1397


 

ثبت نام رشته های تخصصی؛

ثبت نام مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سال تحصیلی 98-1397

پذیرش متمرکز مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سطح 2 و سطح 3

ثبت نام مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سال تحصیلی 98-1397
تاریخ: شنبه ٥ اسفند ١٣٩٦  /  ساعت: ٢٢:٠١  /  تعداد بازدید: 24427  /  ثبت نام مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سال تحصیلی 98-1397ثبت نام رشته های تخصصی؛ پرینت مطلب
 

پذیرش متمرکز مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سطح 2 و سطح 3

حوزه های علمیه سراسر کشور

زمان ثبت نام:

ثبت نام از تاریخ 1397/01/14 تا  1397/01/31  می باشد. (ثبت نام فقط به مدت 17 روز و غیر قابل تمدید می باشد)

زمان اعلام نتایج: 1397/02/10


* داوطلبان، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانند با مراکز تخصصی تماس بگیرند.


لیست ظرفیت پذیرش مراکز و واحدهای آموزشی سراسر کشور

جدول ظرفیت پذیرش رشته های سطح 2

ردیف

استان

شهر

نام اصلی

رشته

ظرفیت

1

اصفهان

اصفهان

موسسه آموزش عالی اصفهان

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

30

2

اصفهان

اصفهان

موسسه آموزش عالی اصفهان

علوم اسلامی با گرایش فلسفه اسلامی -س 2

15

3

اصفهان

اصفهان

موسسه آموزش عالی اصفهان

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

15

4

آذربایجان شرقی

تبريز

مرکز تخصصی علامه امینی(ره)

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

15

5

بندرعباس

رودان

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

12

6

بوشهر

بوشهر

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

20

7

تهران

تهران

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

50

8

تهران

تهران

مرکز تخصصی عالم آل محمد(ع)

علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن -س 2

15

9

چهارمحال بختیاری

شهر كرد

اجرای رشته تفسیر و علوم قرآن شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن -س 2

10

10

چهارمحال بختیاری

شهر كرد

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

15

11

خوزستان

اهواز

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

35

12

سمنان

دامغان

مرکز تخصصی بیان وحی

علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن -س 2

15

13

سمنان

سمنان

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

20

14

فارس

شيراز

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

50

15

فارس

شيراز

موسسه آموزش عالی امام خمینی (ره)

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

15

16

قزوین

قزوين

مرکز تخصصی علامه رفیعی (ره)

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

15

17

قم

قم

مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع)

علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن -س 2

30

18

قم

قم

مرکز تخصصی تبلیغ

علوم اسلامی با گرایش تبلیغ -س 2

100

19

قم

قم

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

90

20

قم

قم

مرکز تخصصی علوم حدیث

علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث -س 2

20

21

قم

قم

مرکز تخصصی فلسفه اسلامی

علوم اسلامی با گرایش فلسفه اسلامی -س 2

25

22

قم

قم

مرکز تخصصی کلام اسلامی

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

100

23

قم

قم

موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

علوم اسلامی با گرایش تاریخ اسلام -س 2

20

24

قم

قم

موسسه آموزش عالی خاتم النبیین (ص)

علوم اسلامی با گرایش تبلیغ -س 2

25

25

گلستان

گرگان

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

20

26

گلستان

گرگان

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی -س 2

20

27

مازندران

بابل

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

20

28

یزد

یزد

اجرای رشته تفسیر و علوم قرآن شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن -س 2

20

29

یزد

یزد

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

علوم اسلامی با گرایش حقوق و قضای اسلامی -س 2

40

 

 جدول ظرفیت پذیرش رشته های سطح 3

ردیف

استان

شهر

نام اصلی

رشته

ظرفیت

1

اصفهان

اصفهان

اجرای رشته اخلاق و تربیت اسلامی شعبه قم

اخلاق اسلامی -س 3

15

2

اصفهان

اصفهان

مرکز تخصصی علامه مجلسی(ره)

تبلیغ -س 3

10

3

اصفهان

اصفهان

مرکز تخصصی علامه مجلسی(ره)

شیعه شناسی -س 3

10

4

اصفهان

اصفهان

مرکز تخصصی علامه مجلسی(ره)

مشاوره اسلامی -س 3

10

5

اصفهان

اصفهان

موسسه آموزش عالی اصفهان

تفسیر و علوم قرآن -س 3

15

6

اصفهان

اصفهان

موسسه آموزش عالی اصفهان

حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی -س 3

15

7

اصفهان

اصفهان

موسسه آموزش عالی اصفهان

حقوق با گرایش حقوق خصوصی -س 3

10

8

البرز

کرج

اجرای رشته شیعه شناسی شعبه قم

شیعه شناسی -س 3

25

9

البرز

کرج

اجرای رشته مشاوره اسلامی شعبه قم

مشاوره اسلامی -س 3

15

10

آذربایجان شرقی

تبريز

مرکز تخصصی علامه امینی(ره)

شیعه شناسی -س 3

15

11

آذربایجان شرقی

تبريز

مرکز تخصصی علامه امینی(ره)

کلام مقارن -س 3

20

12

تهران

تهران

اجرای رشته امامت اهل بیت(ع) شعبه قم

امامت اهل بیت(ع) -س 3

10

13

تهران

تهران

اجرای رشته تفسیر و علوم قرآن شعبه اسرا قم

تفسیر و علوم قرآن -س 3

20

14

تهران

تهران

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی -س 3

20

15

تهران

تهران

مرکز تخصصی امام هادی (ع)

شیعه شناسی -س 3

20

16

تهران

تهران

مرکز تخصصی عالم آل محمد(ع)

اخلاق اسلامی -س 3

15

17

تهران

تهران

مرکز تخصصی عالم آل محمد(ع)

مدرسی فقه و اصول -س 3

15

18

تهران

تهران

مرکز تخصصی عالم آل محمد(ع)

مشاوره اسلامی -س 3

15

19

تهران

تهران

موسسه آموزش عالی قاسم بن الحسن(ع)

تفسیر و علوم قرآن -س 3

15

20

تهران

تهران

موسسه آموزش عالی قاسم بن الحسن(ع)

کلام مقارن -س 3

15

21

چهارمحال بختیاری

شهر كرد

اجرای رشته تفسیر و علوم قرآن شعبه قم

تفسیر و علوم قرآن -س 3

10

22

چهارمحال بختیاری

شهر كرد

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

کلام مقارن -س 3

15

23

خوزستان

اهواز

اجرای رشته تاریخ اهل بیت(ع)شعبه امام رضا (ع) قم

تاریخ اهل بیت(ع) -س 3

20

24

خوزستان

اهواز

اجرای رشته تاریخ تشیع شعبه امام رضا (ع) قم

تاریخ تشیع -س 3

20

25

خوزستان

اهواز

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی -س 3

20

26

خوزستان

اهواز

اجرای رشته مشاوره اسلامی شعبه قم

مشاوره اسلامی -س 3

10

27

خوزستان

اهواز

اجرای رشته مهدویت شعبه قم

مهدویت -س 3

15

28

زنجان

زنجان

اجرای رشته تفسیر و علوم قرآن شعبه قم

تفسیر و علوم قرآن -س 3

10

29

سمنان

سمنان

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

کلام مقارن -س 3

20

30

سیستان و بلوچستان

زاهدان

اجرای رشته امامت اهل بیت(ع) شعبه قم

امامت اهل بیت(ع) -س 3

15

31

فارس

جهرم

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

کلام مقارن -س 3

15

32

فارس

شيراز

اجرای رشته حقوق و قضای اسلامی شعبه قم

حقوق با گرایش حقوق خصوصی -س 3

20

33

فارس

شيراز

اجرای رشته مشاوره اسلامی شعبه قم

مشاوره اسلامی -س 3

20

34

فارس

شيراز

موسسه آموزش عالی امام خمینی (ره)

تفسیر و علوم قرآن -س 3

15

35

فارس

شيراز

موسسه آموزش عالی امام خمینی (ره)

کلام مقارن -س 3

15

36

قزوین

قزوين

مرکز تخصصی علامه رفیعی (ره)

کلام مقارن -س 3

10

37

قم

قم

مرکز تخصصی اخلاق و تربیت اسلامی(دارالهدی)

اخلاق اسلامی -س 3

20

38

قم

قم

مرکز تخصصی امام خامنه ای(مدظله العالی)

تبلیغ فرهنگ جهاد -س3

30

39

قم

قم

مرکز تخصصی امام خمینی (ره)

مشاوره اسلامی -س 3

20

40

قم

قم

مرکز تخصصی امامت اهل بیت(ع)

امامت اهل بیت(ع) -س 3

15

41

قم

قم

مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع)

تفسیر و علوم قرآن -س 3

30

42

قم

قم

مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع)

مذاهب اسلامی -س 3

25

43

قم

قم

مرکز تخصصی تبلیغ

تبلیغ -س 3

80

44

قم

قم

مرکز تخصصی تربیت مدرس

مدرسی ادبیات عربی -س 3

15

45

قم

قم

مرکز تخصصی تربیت مدرس

مدرسی علوم عقلی -س 3

15

46

قم

قم

مرکز تخصصی تربیت مدرس

مدرسی فقه و اصول -س 3

15

47

قم

قم

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن

تفسیر و علوم قرآن -س 3

50

48

قم

قم

مرکز تخصصی حضرت مهدی(عج)

مهدویت -س 3

50

49

قم

قم

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی -س 3

20

50

قم

قم

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

حقوق با گرایش حقوق خصوصی -س 3

20

51

قم

قم

مرکز تخصصی شیعه شناسی

شیعه شناسی -س 3

20

52

قم

قم

مرکز تخصصی صادقین

تفسیر و علوم قرآن -س 3

15

53

قم

قم

مرکز تخصصی علوم حدیث

علوم حدیث -س 3

15

54

قم

قم

مرکز تخصصی فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی -س 3

25

55

قم

قم

مرکز تخصصی کلام اسلامی

بررسی کلامی ادیان و فرق با گرایش نقد وهابیت -س 3

15

56

قم

قم

مرکز تخصصی کلام اسلامی

کلام جدید -س 3

25

57

قم

قم

مرکز تخصصی کلام اسلامی

کلام مقارن -س 3

25

58

قم

قم

مرکز تخصصی مذاهب اسلامی

مذاهب اسلامی -س 3

20

59

قم

قم

مرکز تخصصی معارف اهل بیت(ع)

نصوص کلامی -س 3

20

60

قم

قم

مرکز تخصصی نهج البلاغه

نهج البلاغه -س 3

15

61

قم

قم

موسسه اسراء

تفسیر و علوم قرآن -س 3

30

62

قم

قم

موسسه اسراء

فلسفه اسلامی -س 3

20

63

قم

قم

موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

تاریخ اهل بیت(ع) -س 3

20

64

قم

قم

موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

تاریخ تشیع -س 3

20

65

قم

قم

موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

تبلیغ -س 3

20

66

قم

قم

موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

شیعه شناسی -س 3

20

67

قم

قم

موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

مشاوره اسلامی -س 3

15

68

قم

قم

موسسه آموزش عالی خاتم النبیین (ص)

بررسی کلامی ادیان و فرق با گرایش نقد فرق انحرافی -س 3

15

69

قم

قم

موسسه آموزش عالی خاتم النبیین (ص)

بررسی کلامی ادیان و فرق با گرایش نقد مسیحیت -س 3

15

70

قم

قم

موسسه آموزش عالی خاتم النبیین (ص)

بررسی کلامی ادیان و فرق با گرایش نقد وهابیت -س 3

15

71

قم

قم

موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی -س 3

15

72

قم

قم

موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

مطالعات اسلامی به زبان عربی -س 3

15

73

گلستان

گرگان

اجرای رشته امامت اهل بیت(ع) شعبه قم

امامت اهل بیت(ع) -س 3

15

74

مازندران

آمل

موسسه آموزش عالی امام حسن عسکری(ع)

مدرسی فقه و اصول -س 3

15

75

مرکزی

اراک

اجرای رشته تفسیر و علوم قرآن شعبه اسرا قم

تفسیر و علوم قرآن -س 3

20

76

همدان

ملایر

اجرای رشته کلام اسلامی شعبه قم

کلام مقارن -س 3

20

77

یزد

یزد

اجرای رشته مهدویت شعبه قم

مهدویت -س 3

15

 

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی به دفترچه راهنمای ثبت نام مراکز تخصصی مراجعه نمایید.

جهت دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام مراکز تخصصی کلیک نمایید.جهت خرید کارت ثبت نام
جهت ثبت نام در مراکز تخصصی کلیک نمایید
جهت بازیابی نام کاربری یا سریال ثبت نام کلیک نمایید
 

najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject