صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

توجه: لطفا جهت تماس با واحد مورد نظر، شماره داخلی مربوطه را به انتهای شماره 3313(025)  اضافه و شماره‌گیری نمایید.

تذکر: طلاب محترم استان قم جهت ارتباط با  دارالشفاء با شماره 4 - 37740971(025) و جهت آگاهی از داخلی های مربوطه اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد برای سهولت در انتخاب:
با فشردن همزمان کلید CTRL+F جستجوگر مرورگر شما فعال می‌شود و شما می‌توانید در کادر ظاهر شده نام شخص، اداره، بخش و داخلی مورد نظر خود را جستجو نمایید.

شماره مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (جمکران) 0253313

نام

سمت

داخلی

نام

سمت

داخلی

دفتر معاونت آموزش

سنجش و پذیرش

رستم نژاد

معاون آموزش

3283

عینی

مدیر سنجش و پذیرش

3295

خضرایی

دفتر معاونت آموزش

3283

غیبی

مسؤول سنجش و پذیرش

3340

بازرگان

دبیرخانه آموزش

3285

    قلی‌پور

 کارشناس پذیرش

3323

دلداده

دبیرخانه آموزش

3285

  فارابی

کارشناس پذیرش

3324

امور تحصیلی

لیانی

کارشناس پذیرش

3339

غبیشی

مدیرامورتحصیلی

3287

کارگر  

مسؤول امور شناسایی و جذب

3346

فتاحی

کارشناس ارزشیابی علمی (شفاهی و خارج)

3296

برنامه‌ریزی و توسعه علمی

فرهودی

مسؤول ارزشیابی علمی (کتبی)

3297

شریفی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه علمی

3612

بهمنی

کارشناس ارزشیابی علمی(کتبی)

3298

کوثری

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

3612

زینلی

کارشناس ارزشیابی علمی(کتبی)

3299

صمدانی

مسؤول برنامه‌ریزی آموزشی

3618

کمالی

کارشناس ارزشیابی علمی(کتبی)

3300

مهدیه

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

3618

هاشمی

کارشناس ارزشیابی علمی (شفاهی)

3304

اصغری

مسؤول توسعه رشته‌های علمی

3619

تقوی

کارشناس ارزشیابی علمی (شفاهی)

3307

جعفری

کارشناس توسعه رشته‌ها

3619

مقبلی

مسؤول ارزیابی و خدمات آموزشی

3288

سعیدی

کارشناس سفیران هدایت

3620

شاه حسینی

امور انتقالات

3289

علیان

کارشناس سفیران هدایت

3620

نوباغی

کارشناس ارزیابی و خدمات

3293

محمودی

مسؤول تکنولوژی آموزشی و متون

3623

علی حسینی

کارشناس ارزیابی و خدمات

3291

مدارج علمی

میرسالاری

مسؤول پایش پرونده‌ها

3286

کاظمی

مدیر مدارج علمی

3301

عباسی

کارشناس پایش پرونده‌ها

3320

حسینی

کارشناس مدارج علمی

3349

رضا علوی مهر

کارشناس پایش پرنده‌ها

3290

روشنایی

کارشناس مدارج علمی

3350

امور اساتید

دشتی

کارشناس مدارج علمی

3343

ضیایی

مدیر امور اساتید

3326

کریمی

مدارج علمی(سطح یک و دو)

3347

محبی

کارشناس امور اساتید

3314

مهدوی اطهر

مدارج علمی(سطح سه و چهار)

3348

موحدنیا

مسؤول دانش افزایی اساتید

3318

صیدی

مدارج علمی(سطح یک و دو)

3344

ابراهیم‌زاده

کارشناس  امور اساتید

3317

ارزیابی و نظارت آموزشی

صادقی

مسؤول ارزشیابی و ارتقاء اساتید

3310

امیرخانی

مدیر ساماندهی ونظارت

3335

قطبی

کارشناس ارزشیابی و ارتقاء اساتید

3308

غضنفری

مسؤول ساماندهی

3328

حججی

کارشناس جذب و گزینش اساتید

3312

حسنی

کارشناس ساماندهی

3328

محمدی

مسئول گروه‌های علمی تربیتی

3315

افروزی

کارشناس ساماندهی

3322

ملکیان

کارشناس امور اساتید

3309

جوانی

مسؤول ارزیابی و نظارت

3351

مؤمنی

کارشناس دانش‌افزایی

3319

آل غفور

کارشناس ارزیابی و نظارت

3336

کاوه

کارشناس جذب و گزینش اساتید

3313

موسوی

کارشناس ارزیابی و نظارت

3338

یوسف‌زاده

مسؤول جذب و گزینش اساتید

3311

عالمی

کارشناس ارزیابی و نظارت

3337

خمسه

کارشناس امور اساتید

3314

برنامه ریزی و نظارت

مسگرها

کارشناس امور اساتید

3622

رازآبادی

مسؤول برنامه‌ریزی، نظارت و مالی

3332

شعبانی

کارشناس امور اساتید

3622

میرزانیا

کارشناس مالی

3331

توکلی

کارشناس امور اساتید

3622

ابراهیمی

کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت

3330

غیر حضوری - تلفن: 37720041 و 37720043(025)

مرکز آموزش زبان حوزه -  تلفن: 32940119(025)

 
محتويات مرتبط

 

najah

soal sound
moshaver